REFLECTIONS OF ASIA - PHILIPPINES - INTERNATIONAL
Filipiniana   Sari-Sari   Store   Sa   America  Establised 1989
check out our other websites:
www.filipinobooks.com                                      www.reflectionsofasia.com  
 

 Home Up dance books 2

PHILIPPINE FOLKDANCE BOOKS
by FRANCISCA REYES AQUINO


These books were written by a leading authority of Philippine Folkdance (National Artist and Superintendent of  Physical Education Bureau of Public Schools) who was interested in preserving the diverse culture of the Philippines.  The books include a description of the dance (including origin ), description of costumes used, sheet music for each dance.

PHILIPPINE FOLKDANCE VOLUME 1  
 by Francisca Reyes Aquino           $10.95  
        
A la Jota, Ba-ingles, Balitaw, Basulto, Biniganbigat, Habanera Botolena, La Jota Moncadena, Jota Zapatilla,
Kapiil Sa Munsala, Katalana, Katsutsa, Kilingkingan, Kuratsa (Kuracha), Lanceros, Lubi-Lubi, Pabirik, Pabo,
Pandanggo, Pantomina, Papuri, Polka, Putong, Putritos, Rabong, Sinalampati.

PHILIPPINE FOLKDANCE VOLUME 2             
by Francisca Reyes Aquino                  $10.95
Alitaptap, Andardi, Balitaw, Binadyong, Carinosa, Daling-Daling, Dugso, Escala, Haplik, Huricuti,
Inkoy-Inkoy sa Gurang, La Jota, La Jota Cagayan, Jota Rojana, Kaninong Anak Ito, Lulay, Maglalatik,
Manang Biday, Malaguena, Maskota, Pastora, Pinatalatto Cu ta Futu Cao, Pinggan-Pinggan Pino,
Pinundo-Pundo, Putrillo, Sa Banwa Sang Buenavista, Sagamantika, saludo, Sangig, Santa Rosa,
Saraw, Sayaw sa Pag-ibig, Subli, Tiklos, Visayan Mazurka.

PHILIPPINE FOLKDANCE VOLUME 3 
by Francisca Reyes Aquino            $10.95
Balitaw, Culebra, Dos Amigos, Estudiantina, Gayong-Gayong, Himig Sa Nayon, Itik-Itik, Kunday-Kunday,
Kuratsa, Magkasuyo, Mazurka Boholana, Minuet Yano, Palok, Pandanggo Ivatan, Pandanggp Rinconada,
Pinuhag, Polka Sa Nayon, Polka Tagala-(Ballroom), Polka Tagala (Demonstration) Pukol, Punyal Ni Rosa,
Sayaw Panasahan, Sileleddaang, Sinasambali, Tanobong, Wayway.

PHILIPPINE FOLKDANCE VOLUME 4 
by Francisca Reyes Aquino 
             $10.95
Binasuan, Bucasoy, Imunan, La Jota Cagayan, Kalapati, Katlo, Kin-naras, Kuradang - (Iloilo),
Kuratsa Boholana, Lanceros de Negros, Lauderes, Lerion, Pateado, Rigodon De Honor, Sapatya,
Sayaw Ed Tapew Na Bangko, Sayaw Santa Isabel, Sayaw Sa Palaton, Sinurog, Soryano,
Tinikling Ha Bayo, Urukay.

PHILIPPINE FOLKDANCE VOLUME 5 
by Francisca Reyes Aquino 
             $10.95
Bate, Binatbatan, Binhi, Dagit-Dagit, Innalisan, Jota Bicolana, Jota Cabangan, Jota Rizal, Libad,
Magkatipan, Mazurka Mindorena, Pangalitawo, Paseo de Bicol, Polka Antigo, Sa-ad, Saguin-Saguin,
Sala Ti Alat, Surtido Banna, Timawa, Ti Silaw.

PHILIPPINE FOLKDANCE VOLUME 6
by Francisca Reyes Aquino                 $10.95
Alay, Balse, Escotis, Inday na Kunday, Jotabal, Jota Gumaquena, Kasaganaan, Kinoton,
Kumakaret, Lagundi, Makonngo, Miligoy, Palakis, Panchita, Pandanguiado Buraweno, Pangalay,
RICE FESTIVAL - Pagtatanim, Paggapas, Pagiik (in groups), Paglulugas or Pioka, Pahangin.
Singkil, Surtido Cebuano, Surtido Norte, Tinolabong, Virgoire.

              
 
ROA license -  
   INTERNET MAIL ORDER AND FESTIVAL SALES
regular mail ( snail mail) 
Reflections of Asia - 6301 Misty Wood Way, Citrus Heights, CA 95621

Contact information: JUN ANTOLIN
 
Telephone - land line ( 916) 723-8528  Fax- ( 916 ) 723-4228 
  e-mail =         jun6301us@yahoo.com     jun@reflectionsofasia.com

Copyright reflectionsofasia.com
Last revised: August 21, 2011

Search for:

We accept payment VISA, MASTERCARD,Personal Checks,
INTERNATIONAL Money Order

Click here to place an order ../orderform.htm
You may use the following website search engine to search for
Philippine products or Filipino Authors, Philippine Recording artists.
1. Enter your keywords in the box below (search website for:)
2. Click on Start Search