vhs - VIDEO 
ASH WEDNESDAY - HOLYWEEK

KUARESMA total running time 45 minutes

    TAON - TAON, SA PANAHON NG TAG-ARAW, GINUGUNITA AT ISINASABUHAY NG MGA PILIPINO ANG KASAYSAYAN NG PAGPAPASAKIT, PAGKAMATAY, AT MULING PAGKABUHAY NI HESUKRISTO.

TINAGURIANG KUARESMA.

 
VHS - PRICE : $24.95